Privacyverklaring “Makabo webdesign”.

 

“Makabo webdesign” respecteert de privacy van alle gebruikers/cliënten van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

“Makabo webdesign” heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met “Makabo webdesign”.

Delen met derden
“Makabo webdesign” zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat “Makabo webdesign” gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar “Makabo webdesign”, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
“Makabo webdesign” kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van “Makabo webdesign”  en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan “Makabo webdesign” verstrekt.

Bij “Makabo webdesign” kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je bankgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je bankgegevens

“Makabo webdesign” verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan “Makabo webdesign” je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans i.v.m. aanpassingen website.

Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je aanvraag en over de dienstverlening van “Makabo webdesign”.

“Makabo webdesign” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. “Makabo webdesign” zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
“Makabo webdesign” maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

“Makabo webdesign” maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar mailto:m.maathuis@planet.nl

“Makabo webdesign” zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
“Makabo webdesign” is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met mailto:m.maathuis@planet.nl.